Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Click aici pentru mai multe detalii.
RESERVATIONS: +40 21 549 2300

Say hello to dinner & SPA
Say hello to dinner & SPA – Ramada Plaza & Ramada Parc Hotel – 8 Martie 2019

MOBILA EXPO
MOBILA EXPO - Romexpo - 14-17 Martie 2019

Modexpo
Modexpo - Romexpo - 14-17 Martie 2019

Bucharest Boat Show
Bucharest Boat Show - Romexpo - 28-31 Martie 2019

Concert Nikos Vertis

Baby Boom Show
Baby Boom Show - Romexpo - 4-7 Aprilie 2019

All Events

 

All News

 

Reservations

REGULAMENT PARCARE

Print PDF

1.           DISPOZIȚII GENERALE: PARCAREA HOTELULUI RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI (denumită în continuare generic „parcarea”) este proprietate privată. Dispozițiile prezentului regulament se completează cu cele privind principiile legislației referitoare la circulația pe drumurile publice și cu cele ale Codului civil, după caz.

2.           GENERAREA RAPORTULUI JURIDIC: Intrarea în parcarea Hotelului RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI prin obținerea și utilizarea tichetului de intrare ori a cartelei de acces, înseamnă luarea la cunoștință a prevederilor prezentului regulament, precum și acordul expres cu privire la dispozițiile acestuia , precum și asupra limitărilor de răspundere ale Hotelului.

3.           OBLIGAȚII CONDUCĂTORI AUTO: Obligațiile conducătorilor auto care își parchează mașina în incinta parcării sunt următoarele:

•            Fiecare conducător auto are obligația să parcheze corespunzător autovehiculul astfel încât să ocupe un singur loc de parcare și să nu îngreuneze/împiedice ocuparea locurilor de parcare aflate în imediata apropiere.

•           Respectarea indicatoarelor și a marcajelor rutiere.

•           Viteza maximă de circulație este de 5 km/h. Lungimea maximă admisă a vehiculelor este de 12 metri.

•           Menținerea curățeniei locului de parcare, nu se vor aruncă articole din vehicul pe suprafața locului de parcare, nici nu se vor depozita orice fel de materiale pe aceasta.

•           Nu se vor executa lucrări de întreținere sau de reparații pentru vehicule în timp ce se află în interiorul parcării.

•           Respectarea interdicțiilor menționate în prezentul regulament.

4.INTERDICTII: Este interzisa:

a.           lăsarea motorului vehiculului pornit (modul de încălzire), dacă conducătorul nu se află în mașină

b.          lăsarea în interiorul mașinii a animalelor nesupravegheate, substanțe inflamabile sau obiecte periculoase;

c.          lăsarea minorilor nesupravegheați în parcare sau în autovehiculele parcate;

d.          intrarea în parcare a vehiculelor pentru efectuarea cursurilor de condus, asociate cu școlile de șoferi;

e.          intrarea în parcare a vehiculelor motorizate cu gabarit depășit (cum ar fi, dar fără a se limita la: tractoare, camioane sau alte vehicule de mare tonaj), a autovehiculelor cu remorci sau ce depășesc o lungime de 12 m și a vehiculelor ce prezintă defecțiuni vizibile sau care prezintă scurgeri;

f.           aruncarea țigărilor în parcare;

g.          fotografierea sau filmarea profesională în parcare, fără aprobarea prealabilă în scris din partea administrației Hotelului RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI ;

h.          intrarea în parcare, pe timp de iarnă, cu zăpada amplasată oriunde pe mașină, care se va scurge ulterior în parcare;

i.           parcarea pe locurile destinate vehiculelor care aparțin persoanelor cu handicap și care sunt marcate corespunzător de către Hotelul RAMADA PARC/PLAZA , în cazul în care vehiculul parcat nu afișează la vedere cardul/legitimația pentru persoane cu handicap conform Art. 65 din Legea nr. 448/2006;

j.           este interzisă orice manifestare zgomotoasă;

k.          este interzisă utilizarea parcării pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cerșetoriei;

l.            organizarea în parcare a reuniunilor de natură politică, greve, manifestație publică, activități comerciale sau spectacole;

m.        sunt interzise activitățile de natură a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente atât parcării cât și utilizatorilor acesteia;

n.          este interzisă parcarea pe termen lung, dacă utilizatorul autovehicolului nu este cazat în incinta hotelului Ramada Parc/Plaza (aceasta fiind definită ca o perioadă mai mare de 3 zile calendaristice consecutive) pe locurile de parcare, iar conducerea Ramada Parc/Plaza poate înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul care depășește acest termen.

o.         Este interzis pietonilor să treacă pe sub bariere (acestea nu au senzori autolmati decât pentru auovehicule)

p.          Să nu distribuie materiale publicitare sau alte afișaje fără acordul scris al Ramada Plaza/Parc București

5.           PROGRAM FUNCȚIONARE: Intervalul orar în care este permis accesul în parcare este NON-STOP, fără însă a se depăși timpul maxim de staționare în interiorul parcării conform prevederilor prezentului regulament.  

6.           SUPRAVEGHERE VIDEO: Conducătorii de vehicule sau pietonii sunt informați cu privire la faptul că parcarea este supravegheată video. Camerele video sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor de trafic, înregistrările video nefiind disponibile publicului, ci numai autorităților competente la solicitarea acestora.

7.           RĂSPUNDERE LIMITATĂ: Hotel RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI nu își asumă nicio răspundere:

  • pentru orice fel de pagubă sau prejudiciu aduse mașinilor, vehiculelor motorizate sau nemotorizate, pentru bunurile lăsate în interiorul acestora, din acțiuni imputabile sau neimputabile altor persoane;
  • pentru orice pagubă directă sau indirectă, pierderi civile, contravenții sau infracțiuni care au loc în parcare, în contextul în care Hotel RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI sfătuiește fiecare vizitator să nu lase niciun articol de valoare în interiorul vehiculului, întrucât Hotelul nu asigură securitatea la fața locului a vehiculelor.
  • pentru accidentele sau orice fel de incidente suferite de utilizatorii parcării ca urmare a neatenției, a folosirii inadecvate a elementelor componente a parcării, barierelor, terminalelor de emitere și citire tichete, automatelor de plată sau altor echipamente aparținând Hotel RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI .

8.           SANCȚIUNI: Constituie abatere de la regulamentul de utilizare a parcării și se sancționează conform prezentului regulament:

(i)         oprirea sau staționarea vehiculului în locurile sau zonele nepermise, căile de acces/evacuare sau parcările destinate persoanelor cu mobilitate redusă fără a avea acest drept, sau expunerea spre vânzare pe teritoriul parcării fără o aprobare prealabilă din partea administrației.

(ii)        intrarea în parcare prin punctul de ieșire (având în vedere că în această situație nu există tichet de intrare în parcare, ieșirea se va putea face prin achiziționarea unui tichet piedut de la automatul de plată).

(iii)       conducerea autovehiculului cu viteză în parcare va putea fi sancționată cu restricționarea accesului în parcare a autovehiculului respectiv.

(iv)       constatarea acestor abateri se face în conformitate cu prezentul regulament.

(v)        deteriorarea sau degradarea bunurilor din parcare ca efect al nerespectării prevederilor prezentului regulament se sancționează conform legislației în vigoare.

9.           TAXARE:

Tariful pentru parcare este de 3 (trei lei/oră (TVA inclus) și nu poate fi fracționat. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru o oră intreagă. În primele 20 (douăzeci) minute calculate de la intrare, părăsirea parcării se poate realiza fără achitarea tarifului de parcare.

Tariful pe zi este de 20 de lei; se consideră zi o durată de staționare mai lungă de 8 (opt) ore

10. Plata se poate efectua la automatul de plată sau la punctul de încasare manuală aflat la recepția hotelului.

Taxe suplimentare care se vor percepe :

•           Ruperea brațului barierei prin impactul cu autovehiculul se tarifează cu 500 lei (TVA inclus), la care se adaugă cuantumul tarifului de parcare.

•           Pierderea tichetului de parcare se tarifează cu 20 lei (TVA inclus) și se achită direct la automatul de plată.

 

11.       MODIFICĂRI: Prezentul regulament de parcare poate fi modificat de Hotel RAMADA PARC/PLAZA BUCUREȘTI, urmând a se aplica începând cu data afișării acestuia.

 

 

Prezentul regulament este afişat vizibil la intrările în parcare.

 


Ramada Plaza Bucharest